Serviciul voluntari pentru situatii de urgenta Smardioasa

    

    In anul 2005 la nivelul comunei  a fost infiintat Serviciul  Voluntar pentru   Situatii de Urgenta. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are drept scop apărarea Ómpotriva incendiilor, a inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase, a accidentelor la construcţiile hidrotehnice si accidentelor chimice pe caile rutiere; reprezintă o activitate de interes naţional, datorită implicaţiilor negative sociale, economice şi ecologice pe care le pot produce aceste fenomene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente disponibile:
 
Fotografii