Asezare geografica:

Localitatea se numeşte SMÂRDIOASA fiind o comuna alcătuită din două sate, Smârdioasa. care este şi reşedinţa comunei, unde se află Consiliul local şi Primaria ( situate în centrul aşezarii) şi satul ŞOlMU , situat la un km de reşedinţa comunei.

Comuna Smârdioasa este aşezată in vestul Câmpiei Bărăganului, in sudul ţării, la nivelul judetului Teleorman ocupând uin loc central-sudic, desfaşurându-se pe terasa de luncă a râului Vedea, la 20 de km de fluviul Dunărea.

Comuna este străbătută de DN51, fiind situată la 16 km faţă de reşedinţa judeţului, municipiul Alexandria şi la 25 km de oraşul Zimnicea.

Se învecineza la nord cu comunele Branceni şi Ştorobăneasa, la sud cu Frumoasa, la est cu Cervenia şi la vest cu Izvoarele.

   

Relief. Hidrologie.Clima.Vegetatie.Fauna.

Comuna are un relief de campie, fiind amplasată în lunca râului Vedea, pe malul drept fiind expusă revărsărilor râului, in perioadele cu ploi abundente (ex. inundaţiile din 2005). Pe teritoriul comunei se află un lac artificial cu o suprafaţă de 12 ha, numit Lacul Sărat, format din acumularea apelor pârâului Găuriciu, surplusul scurgându-se în râul Vedea.

Clima este temperat continentală, cu ierni aspre cand bate Crivăţul din est sau Austrul din vest şi veri călduroase, chiar caniculare, cu precipitatii slabe.

Vegetaţia este specifică zonei de câmpie, nu există păduri pe teritoriul comunei. Fauna este sărăcăcioasă, specifică zonei, reprezentată de animale mici şi păsări.

 

Istoricul comunei.

Denumirea comunei vine de la cuvântul slavon "smard" (smarc) care însemna murdar, urîtt mirositor, probabil de la lacurile mici şi ochiurile de apă, denumite şi smârcuri, existente în preajma vetrei satului. Dintr-un manuscris al Academiei Române, comuna ar data din jurul anului 1700, când a luat fiinţă cu un număr de 20-30 de familii stabilite aici şi care lucraseră mai înaime ca clăcaşi pe moşia Brânceni. In urma reorganizării administrative a Tării Româneşti înfăptuită de Constantin Mavrocordat prin aşezamantul din 1741, localităţile Smârdioasa şi Şoimu făceau parte din Plasa Marginea de Jos. componentă a judeţului Teleorman.

 

Traditii.

În acelasi manuscris amintit mai sus este mentionat şi faptul că în allul 1810 in satul Smârdioasa exista o biserică. din. lemn, aşezată probabil în locul sau lângă actuala biserică. ce a fost ctitorită de către boierul Cernea Popovici, fapt consemnat şi in lucrarea istoricului Constantin Giurăscu, Istoria Românilor, in manuscrisul păstrat la Academia Româna se spune biserica cât şi comuna nu se aflau în vechime pe locurile de astăzi ci mai la sud spre satul Şoimu, pe un teren ridicat, salubru. pentru că revărsările râului Vedea formau in zonă lacuri şi smârcuri . Satul era înconjurat de falnice si impunătoare paduri, astfel ca biserica si satul nu se vedeau din şosea.

   

   Religia

Ctitorul bisericii din Smârdioasa, polcovnicul Cemea Popovici era de origine bulgară. Trecut la credinta musulmana a primit multe moşii în tinutul Teleormanului. dar nascut in creştină, el ridică patru biserici in satele Smârdioasa, Cervenia, Găuriciu, Conţeşti, fiind inmormântat in biserica din Smârdioasa după ce a fost omorât de o altă familie de origine bulgărească Pănculeştii. Astăzi in casele sale de la Cervenia se află Centrul de sănătate Cervenia. La început locuinţele erau bordeie acoperite cu pământ iar mai târziu, dupa anul l821, încep sa apară case acoperite cu stuf, trestie şi sindrilă, iar dupa 1900 cu ţiglă sau tablă.In anul 1864 un număr de 153 de locuitori au fost împroprietăriţi.

 

Educatia. Dezvoltarea economica

Învaţătura de carte s-a făcut cunoscută în Smârdioasa in jurul anului 1865, copiii fiind invataţi carte de către preotul satului, iar in anul 1881 s-a construit prima sală de clasă.

Actuala şcoală este dată în folosinţă în anul 1954. iar satul avea pe atunci 676 de case.

Documentele vechi remarcă faptul dezvoltarea comunei după anul 1900 era realizată prin comerţul efectuat de câtiva negustori greci care cumpărau cereale, transportându-le cu şlepul pe Dunăre. După primul razboi mondial apar mai mulţi negustori de cereale şi primele manufacturi. Se construieşte o moară, două fabrici de ulei şi patru depozite de cherestea. Tăranii săraci munceau la moşierii din zonă. ca Vorvoreanu, Cantacuzino, Iliescu. Paulescu.

 

     Populaţia şi suprafaţa

In decursul timpului populaţia comunei Smârdioasa a evoluat, potrivit recensămintelor din anii respectivi, după cum arata tabelul din stanga.

 

Suprafaţa comunei

Suprafata  totala              3168 ha

Din care:   intravilan           234 ha

                teren agricol    2934 ha

 

     Viata economică

Principala ocupaţie a locuitorilor este agricultura. Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 societăţi cu profil agricol, care au in arendă o mare parte din suprafaţa agricolă a comunei, o moară de cereale, o presă de ulei, 23 societăţi cu profil de  comerţ, o frizerie, două farmacii, două ateliere de reparaţii auto şi vulcanizare, ateliere dc tâmplărie. precum şi un targ comunal de tradiţie în zonă, organizat în fiecare zi de duminică, unde producătorii agricoli individuali din comunele şi satele din zonă desfac produsele lor. O parte din locuitori se ocupă cu meşteşugurile în special populaţia romă.

Comuna Smârdioasa este străbătută de la nord la sud de calea ferată, existând şi o staţie CFR in localitate. În comună există o bază siloz modernă şi un centru de vinificaţie şi o cramă.

 
      Album foto